TERMBUD Sp.J Skowroński

87-100 Toruń, ul. Polna 44

tel. 56 654 76 66, fax 56 654 82 76

tel. do kontaktów handlowych 56 623 41 92

Zmień język:plende
plende

Farby silikonowe

ThernoSan Optymalna ochrona elewacji przed zawilgoceniem i rozwojem mikroorganizmów

Nowoczesna niepodatna na zabrudzenia silikonowa farba elewacyjna NQG – technologia nanosieci kwarcowych. Szczególnie polecana do renowacji fasad i stosowania w systemach ociepleń BSO do malowania tynków: wapiennych, cementowo-wapiennych, akrylowych, silikonowych, krzemianowych. Doskonale nadaje się do budynków w miejscach o zimnym i wilgotnym klimacie.

Stopień połysku: mat
Opakowania: 7,5l; 12,5l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Optymalna ochrona przed rozwojem mikroorganizmów

 • Hydrofobowa, długotrwała ochrona przed wilgocią

 • Specjalna ochrona przed zabru-dzeniem – formuła Caparol Clean Concept® (CCC)

 • Odporna na zasady, nie zmydla się

 • Posiada wysoką przepuszcza-lność pary wodnej i CO2

 • Kapilarnie hydrofobowa

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie

Pędzel lub wałek

 

Ok. 150-200 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłą-cznie w  praktyce przez malowanie próbne

Karta informacyjna

nr 156

AmphiSilan Silikonowa, niepodatna na zabrudzenia nowoczesna farba elewacyjna NQG

Farba łącząca w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Posiada mineralną strukturę podstawową, nie tworzy błony, jest doskonale przepuszczalna dla pary wodnej
i dwutlenku węgla. Jej właściwości predestynują ją również do zastosowania na obiektach zabytkowych.

Stopień połysku: mat
Opakowania: 2,5l; 7,5l; 12,5l


Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Długotrwała ochrona przed wilgocią i opadami atmosferycznymi

 • Duża siła krycia, nie tworzy błony

 • Specjalna ochrona przed zabru-dzeniem – formuła Caparol Clean Concept® (CCC)

 • Tworzy aktywna kapilarnie strefę suchą

 • Odporna na zasady, nie zmydla się

 • Posiada wysoką przepuszcza-lność pary wodnej i CO2

 • Kapilarnie hydrofobowa

 • Mineralnie matowa

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie

Pędzel, wałek lub natrysk urządzeniami airless, do natrysku zalecamy stosować farbę AmphiSilan Nesprit-TEC

 

Ok. 150-200 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłą-cznie w  praktyce przez malowanie próbne

Karta informacyjna

nr 145

AmphiSilan Nespri-TEC Efektywne malowanie w systemie Nespri-TEC – bezmgłowego natrysku

Silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, farba elewacyjna o specjalnie opracowanej konsystencji do efektywnego malowania fasad metodą bezmgłowego natrysku Nespri-TEC. Metoda ta umożliwia precyzyjne nanoszenie farby bez wytwarzania dokuczliwej mgły aerozolowej i uniknięcia związanych z tym przedsięwzięć ochronnych oraz strat. Doskonałe rozwiązanie podnoszące wydajność malowania, oszczędzając czas i koszty robocizny.

Stopień połysku: mat
Opakowania: 25l; 15l;

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Umożliwia osiągnięcie wyso-kiej wytrzymałości powłoki

  na jednostkę powierzchni przy minimalnej grubości

 • Długotrwała ochrona przed wilgocią i opadami atmosferycznymi

 • Duża siła krycia, nie tworzy błony

 • Specjalna ochrona przed zabru-dzeniem – formuła Caparol Clean Concept® (CCC)

 • Tworzy aktywna kapilarnie strefę suchą

 • Odporna na zasady, nie zmydla się

 • Posiada wysoką przepuszcza-lność pary wodnej i CO2

 • Kapilarnie hydrofobowa

 • Mineralnie matowa

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress, barwiona fabrycznie na zamówienie

Malowanie natryskowe przy pomocy bezpo-wietrznego agregatu dostosowanego do systemu Nesprit-TEC

 

Ok. 250 ml/m2 na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłą-cznie w praktyce przez malowanie próbne

Karta informacyjna

nr 146

AmphiSilan-Grundierfarbe Specjalna wodorozcieńczalna farba gruntująca 

Farba podkładowa poprawiająca przyczepność na zwartych, gładkich podłożach i wzmacniająca zwietrzałe tynki akrylowe przed malowaniem farbą AmphiSilan lub AmphiSilan-Compact. Dostosowania do malowania metodą bezmgłowego natrysku Nespri-TEC.

Opakowania: 12,5l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Odporna na wpływy atmosferyczne

 • Łatwa w obróbce

 • Odznacza się wysoką przyczepnością

 • Posiada wysoką przepuszcza-lność pary wodnej i CO2

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności koloru >70

Pędzel, wałek lub natrysk przy pomocy bezpo-wietrznego agregatu dostosowanego do systemu Nesprit-TEC

 

Ok. 250 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłą-cznie w  praktyce przez malowanie próbne

Karta informacyjna

nr 145

AmphiSilan-Compact Wypełniająca strukturalna farba silikonowa 

Wodorozcieńczalna, szlamująca mikrorysy, pośrednia i końcowa powłoka silikonowa. Przeznaczona do wykonywania wypełniających powłok fasadowych na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji starych, dobrze przylegających matowych warstw farb krzemiankowych i dyspersyjnych. Doskonała do optycznego wyrównania nierównomiernie naniesionych tynków mineralnych albo niwelowania struktury tynku. Pokrywa nieduże pęknięcia, rysy na powierzchni tynków. Nadaje się także do tynków bogatych w wapno.

Stopień połysku: mat
Opakowania: 15kg

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Hydrofobowa, posiada bardzo dobre właściwości odpychające wodę

 • Dobra dyfuzja

 • Szlamuje drobne rysy w tynku

 • Mikroporowata, nie tworzy błony

 • Mineralnie matowa

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności koloru >70

Pędzel lub wałek

 

Ok .350-450 gl/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłą-cznie w  praktyce przez malowanie próbne

Karta informacyjna

nr 145