TERMBUD Sp.J Skowroński

87-100 Toruń, ul. Polna 44

tel. 56 654 76 66, fax 56 654 82 76

tel. do kontaktów handlowych 56 623 41 92

Zmień język:plende
plende

Grunty

OptiGrund E.L.F.                  

Specjalny, bazujący na spoiwie typu SilaCrtl, głęboko przenikający, hydrofobowy środek gruntujący do prac zewnętrznych i wewnętrznych – formuła E.L.F. Nadaje się do porowatych, chłonnych podłoży celem późniejszego naniesienia farb dyspersyjnych, silikonowych i polimerowych.

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Transparentny

 • Bezemisyjny i bezrozpuszczalnikowy – formuła E.L.F

 • Gotowy do użycia

 • Hydrofobowy

 • Wzmacniający

 • Wyrównuje chłonność podłoża

 • Na bazie silanizowanych akrylów, formuła „SilaCryl”

Niebiesko-transparentna

Szczotka malarska lub natrysk

Ok. 150-200 ml/m2

w zależności od stopnia chłonności podłoża

Karta informacyjna

nr 660

 

 

Sylitol 111 Konzentrat   

Środek gruntujący na bazie szkła wodnego potasowego do chłonnych podłoży mineralnych. Rozcieńczalnik na bazie silikatowej do farb i tynków Sylitol.

Opakowania: 2,5l; 10l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Do prac zewnętrznych i wewnętrznych

 • Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża

 • Rozcieńczalny w wodzie w stosunku 2:1

 • Nie zawiera rozpuszczalnikow

 • Rozcieńczalnik do farb i tynków silikatowych

Transparentna

Szczotka malarska i natrysk

Ok. 100-350 ml/m2

w zależności od szorstkości i chłonności podłoża

Karta informacyjna

nr 191

 

CapaSol LF Konzentrat   

Wydajny, ekonomiczny środek gruntujący do wyrównania chłonności podłoży mineralnych pod późniejsze powłoki z farb dyspersyjnych.

Opakowania: 10l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Transparentny

 • Możliwość rozcieńczania z wodą

  w stosunku maksymalnym 1:5

 • Wzmacniający

 • Wyrównuje chłonność podłoża

Transparentna

Szczotka malarska lub natrysk

Ok. 50-200 ml/m2

w zależności od stopnia chłonności podłoża

Karta informacyjna

nr 655

 

AmphiSilan-Tiefgrund LF  

Przeznaczony do wykonywania egalizujących warstw gruntowych o działaniu hydrobizującym na porowatych, chłonnych, lekko piaszczących tynkach oraz murach z cegły wapienno-piaskowej przed malowaniem farbami silikonowymi.

Opakowania: 10l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Odporny na wpływy atmosferyczne

 • O wysokim stopniu penetracji przy równoczesnym działaniu wzmacniającym

 • Doskonały w połączeniu z farbą ThermoSan

Zielona-przezroczysta

Pędzel lub natrysk

 

Uwaga: Po nałożeniu warstwa gruntująca nie powinna tworzyć zam-kniętej, błyszczącej powłoki

Ok. 250 ml/m2 na jedną warstwę na gła-dkim podłożu, dokła-dne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne

Karta informacyjna

nr 145

FungiGrund     

Wodny środek do wspomagania czyszczenia i jednocześnie środek gruntujący do chłonnych i porowatych podłoży zaatakowanych lub narażonych na porażenie przez mikroorganizmy. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz przed kolejnymi warstwami materiałów.

Opakowania: 10l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Na bazie wody do stosowania bez rozcieńczenia

 • Dobra dyfuzja

 • Duża głębokość wnikania dzięki technologii kationowej

Transparentna

Szczotka malarska

Ok. 150-200 ml/m2

w zależności od stopnia chłonności podłoża

Karta informacyjna

nr 655

 

Dupa-grund  

Bardzo wydajny grunt do szczególnie krytycznych i problematycznych podłoży mineralnych. Wzmacnia kredujące i pylące powierzchnie.

Opakowania: 5l; 10l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Do prac zewnętrznych

 • Zapewnia wysoki sto-pień wzmocnienia pod-łoża

 • Odznacza się najlepszą zdolnością wnikania w podłoże

 • Wzmacnia stare, kredujące powłoki malarskie

 • Przeznaczony do powierzchni porowatych i  chłonnych

 • Może być stosowany na podłożach z wykwitami solnymi

Bezbarwna

Szczotka malarska

Ok. 150-300 ml/m2

w zależności od szorstkości i chłon-ności podłoża

Karta informacyjna

nr 650 i 652

 

AmphiSilan-Putzfestiger 

Specjalny rozpuszczlnikowy środek gruntujący na krytyczne podłoża. Przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych i starych kredujących powłok krzemianowych. Działa wzmacniająco na piaszczące i pylące oraz silnie chłonne podłoża, przed malowaniem farbami silikonowymi.

 

Opakowania: 10l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Odporny na wpływy atmosferyczne

 • O wysokim stopniu penetracji

 • Bez zawartości aromatycznych związków

 • Nie reaguje ze styropianem, zastosowanie w  Bezpośrednich Systemach Ociepleń (BOS)

 • Odporny na działanie związków zasadowych

 • Nie zmydla się

Bezbarwna

Pędzel lub natrysk

 

Uwaga: Po nałożeniu warstwa gruntująca nie powinna tworzyć zamkniętej, błyszczącej powłoki

Ok. 300 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu, dokładne zużycie można ustalić wyłą-cznie w praktyce przez malowanie próbne

Karta informacyjna

nr 145 i 670

 

 

Caparol-Tiefgrund TB 

Głęboko penetrujący grunt do wzmacniania krytycznych podłoży pyląco-piaszczących oraz do stabilizacji chłonności. Przeznaczony do powierzchni wewnątrz i na zewnątrz.

Opakowania: 5l; 10l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Transparentny

 • Rozcieńczalny benzyną ekstrakcyjną

 • Duża głębokość wnikania

 • Do miękkich podłoży gipsowych

 • Do podłoży zasolonych

Transparentna

Szczotka malarska

Ok. 150-200 ml/m2

w zależności od stopnia chłonności podłoża

Karta informacyjna

nr 650 i 651

 

CapaGrund Universal         

Biała kryjąca uniwersalna farba gruntująca pod powłoki z farb dyspersyjnych, silikonowych i dyspersyjno-silikatowych, także zawierające rozpuszczalniki farb polimerowych. Nadaje się do zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni mineralnych. Dzięki technologii SolSilan posiada wyjątkowo dobrą hydrofobo-wość, a w przypadku ciemnych powłok zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych.

Opakowania: 5l; 12,5l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Do prac zewnętrznych i wewnętrznych

 • Oznacza się wysokimi właściwościami adhezyjnymi

 • Zwiększa przyczepność następnych powłok

 • Dobra dyfuzja

 • Posiada optymalne wskaźniki budowlano-techniczne

 • Obniża ryzyko wy-kształcenia wykwitów wapiennych

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress na wszystkie kolory w  współczynniku jasności koloru >70 oraz barwienie fabryczne

Pędzel, wałek lub natrysk

Ok. 150 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu,

Karta informacyjna

nr 657

AmphiSilan-Grundierfarbe   

Farba podkładowa poprawiająca przyczepność na zwartych, gładkich podłożach i wzmacniająca zwietrzałe tynki akrylowe przed malowanie farba AmphiSilan lub AmphiSilan-Compact. Dostosowana do malowania metodą bezmgłowego natrysku Nespri-TEC

Opakowania: 12,5l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Odporna na wpływy atmosferyczne

 • Łatwa w obróbce

 • Odznacza się wysoką przyczepnością

 • Posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej i CO2

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress na wszystkie kolory

w współczynniku jasności koloru >70

Pędzel, wałek lub natrysk przy pomocy bezpowie-trznego agregatu dosto-sowanego do systemu Nespri-TEC

Ok. 250 ml/m2 na jedną warstwę na gła-dkim podłożu, dokła-dne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne

Karta informacyjna

nr 145

 

Putzgrund 610    

Dezynfekujący i głęboko penetrujący środek do gruntowania. Zawiera wypełniacz kwarcowy zwiększający przyczepność kolejnych warstw dyspersyjnych, silikonowych i krzemianowych. Stanowi podkład strukturalny pod materiały dekoracyjne, lazury, kolorowe kruszywa i tynki mozaikowe.

Opakowania: 8kg; 16kg; 25kg

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Wodorozcieńczalny

 • Hydrofobowy

 • Wysoce przyczepny

 • Nadaje strukturę późniejszym powłokom dekoracyjnym

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress

Pędzel, wałek lub natrysk

Ok. 250-300 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu,

Karta informacyjna

nr 659

 

SamtGrund    

Tworzy zwiększający przyczepność podkład hydrofobowy, bez tekstury i szczególnie łatwy w nanoszeniu. Do stosowania pod wszystkie farby dyspersyjne i lateksowe o 1,2 i 3 klasie odporności na szorowanie na mokro. Szczególnie ułatwia malowanie farbami E.L.F. O intensywnym obciążaniu.

Opakowania: 10l

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Optymalnie dobrany odcień bieli – nie powoduje olśnienia

 • Bezemisyjna i bezrozpuszczalniko-wa – formuła E.L.F.

 • Gotowa do użycia

 • Długi czas schnięcia powłoki

 • Paroprzepuszczalna

 • Zdolność krycia: 2 klasa przy wydajności ok. 7,5 m2/l

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress

Pędzel, wałek lub natrysk

Ok. 130 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu,

Karta informacyjna

nr EX-D008-1D

 

Caparol-Haftgrund    

Zwiększa przyczepność powłok na podłożach dyspersyjnych.

Opakowania: 5l; 12,5l

 

 

Właściwości

Barwa

Nakładanie

Zużycie

Instrukcja

 • Wodorozcieńczalna

 • Zwiększająca przyczepność

 • Nie zawiera substancji przyciągających kurz (jest antystatyczna)

 • Demiralizuje podłoże pod powłoki dyspersyjno-krzemianowe

 • Do gipsowych materiałów budowlanych

Biała lub barwiona

w systemie ColorExpress

Pędzel, wałek lub natrysk

Ok. 150-200 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu,

Karta informacyjna

nr 658